Site logo
Dansk Svenska English Norsk Suomeksi Deutsch

FAQ

Få svar på dine spørgsmål.


 

Hvorfor skal jeg ha leseWEB på min hjemmeside?

OECD anslår, at opp imod 30 % af den norske befolkning har problemer med å lese (ALL undersøkelsen). leseWEB gir denne store gruppe mennesker mulighet til å delta i informasjonssamfunnet ved å få tekst lest opp.