Site logo
Dansk Svenska English Norsk Suomeksi Deutsch

FAQ

Få svar på dine spørgsmål.


 

Hvilke krav stiller leseWEB til oppbygningen av min hjemmeside?

Normalt kan leseWEB installeres på en hvilken som helst hjemmeside. Det er dog viktig at du kan føye til én linje kode i seksjonen på dine websider.

Det er også en fordel at hjemmesiden følger W3C standarden. Du kan teste din hjemmeside og se om den overholder standarden på http://validator.w3.org