Site logo
Dansk Svenska English Norsk Suomeksi Deutsch

Få din webside lest opp med syntetisk tale!

leseWEB 2.0 er en online løsning som leser en vilkårig tekst opp ved hjelp av en høykvalitets talesyntese.
Brukeren markerer den tekst han/hun vil ha lest opp og trykker på ’spill-av’ knappen. Slik leses teksten opp, uten at brukeren har installert noe programvare på sin PC:

leseWEB 2.0 finnes i to utgaver, som enkelt kan implementeres på ditt websted.

leseWEB 2.0 - standard

Leser en vilkårlig markert tekst med ’High-Quality’ talesyntese. Brukeren kan selv justere opplesningshastighet og lydkvalitet. Kun støtte for et språk. les mere...

leseWEB 2.0 - luksus

Leser en vilkårlig markert tekst med ’High-Quality’ talesyntese, samt pdf-filer, word-, odf- og eooxml-dokumentert. Brukeren kan selv justere opplesningshastighet og lydkvalitet. Støtte for flere språk med automatisk språkgjenkjennelse (Language Identification System) les mere...

Online opplesing øker tilgjengeligheten.

800.000 innbyggere i Norge har iflg. OECD problemer med å lese. Med leseWEB 2.0 kan du gjøre teksten på dine hjemmesider tilgjengelig for denne gruppen.
     
Vælg mellem flere forskellige udseender


leseWEB 2.0 brukes spesielt der brukeren:

  • Har lesevansker
  • Ikke har norsk som morsmål
  • Er ordblind
  • Har nedsatt syn (dog ikke blinde)