Site logo
Dansk Svenska English Norsk Suomeksi Deutsch

Installer leseWEB 2.0 og få online opplesing.

Med leseWEB 2.0 kan en bruker markere tekst, klikke på leseWEB’s ’spill-av’ knapp, og få tekst lest opp. leseWEB er både lett og intuitiv å bruke samt enkel å implementere på ditt website. – I tillegg øker leseWEB tilgjengeligheten på din site, noe som blir lovpålagt innen Universell Utforming.

Opplesing skjer automatisk med markedets beste høykvalitets talesynteser. Brukeren behøver ikke installere ekstra software og blir heller ikke utsatt for irriterende popup-vinduer, som skal lukkes manuelt når opplesing er slutt. URL og lay-out for øvrig beholdes uendret.

leseWEB 2.0 finnes i to utgaver:

  • leseWEB 2.0 - standard, som leser en markert tekststreng på websiten. Brukeren kan selv justere opplesningshastighet og lydkvalitet basert på linjekapasitet.

  • leseWEB 2.0 - luksus, som leser en markert tekststreng på websiten, også i pdf-, Word- (ver. 97-2003) og ODF-dokumenter. Flere språk støttes med LIS (Language Identification System)

 

Med leseWEB får du:

  • leseWEB 2.0 kan lese opp på bl.a. norsk, dansk, svensk, engelsk, tysk, spansk, finsk og fransk.. leseWEB finner automatisk hvilket språk teksten skal leses opp på. 
    Du kan også prøve hvordan leseWEB leser opp hjemmesiden, når der benyttes mer enn
    et språk.  Prøv en demo af LIS.

 

 

              
Fordeler
•    Øker tilgjengelighet
•    Enkel og intuitiv betjening - ingen installasjon av ekstra software
•    Høykvalitets talesyntese
•    Ingen popup-vinduer
•    Ulike valg av ikonrekker
•    Mulighet for flere språk og automatisk språkgjenkjennelse (LIS) (for eksempel: norsk, engelsk, tysk, fransk, svensk, dansk).


Tekniske krav

Krav til din website: Det å være mulig å legge inn en enkelt kodelinje i html-koden på de websider der skal leses opp.

Krav til brukere: skal kunne benytte java-script og akseptere cookies.

leseWEB 2.0 støtter de mest udbredte operativsystem og browsere – Linux, Mac OS, Windows, Internet Explorer, Firefox, Opera,Safari.